Datafile Dosyasını ASM Diskine Taşımak

Bu yazıda Oracle veritabanıdaki bir datafile dosyasını ASM diskine nasıl taşınacağını 2 yöntem ile anlatacağım.

Datafile ler ile ilgili bilgiyi aşağıdaki gibi alabiliriz.

$ sqlplus / as sysdba

SQL> select name from v$datafile;

NAME
------------------------
+DATA/ORCL/DATAFILE/system.257.953933869
+DATA/ORCL/DATAFILE/sysaux.258.953933921
+DATA/ORCL/DATAFILE/undotbs1.259.953933957
+DATA/ORCL/DATAFILE/users.260.953933957
/u01/app/oracle/oradata/tbs_f03.dbf

“tbs_f03.dbf” hariç diğer datafilelerim ASM disk grubunda. tbs_f03.dbf datafile dosyasını ASM diskine taşımak için aşağıdaki adımları takip edin.  Continue reading Datafile Dosyasını ASM Diskine Taşımak

Oracleasm Createdisk “Instantiating disk: failed” Hatası

Linux işletim sisteminde ASM diski oluşturmaya çalışıldığında “Instantiating disk: failed” hatası alınmasının nedeni SELinux (Security Enhanced Linux)’un enable olmasından kaynaklanıyor. Yani SELinux disklere erişimi engelliyor.

ASM diski oluşturmaya çalıştığımda aşağıdaki hatayı aldım.

[root@linux7 ~]# oracleasm createdisk DATA /dev/sdb1
Writing disk header: done
Instantiating disk: failed
Clearing disk header: done

SELinux’un durumu aşağıdaki komut ile görülebilir.  Continue reading Oracleasm Createdisk “Instantiating disk: failed” Hatası

Oracle Database 12c: Görünmez Kolonlar (Invisible Columns)

Oracle 12c ile gelen güzel özelliklerden biri; tablo içindeki kolonlar görünmez (invisible) duruma getirile bilmektedir. İnvisible durumuna getirilen bir kolon select sorgularında görünmez. İnsert veya update komutlarında kullanıla bilir.

Yeni bir tablo oluştururken tablo kolonlarının visible/invisible yapılması:

CREATE TABLE table_name(
  columna NUMBER,
  columnb NUMBER,
  columnc NUMBER [VISIBLE/INVISIBLE]
);

Varolan tablo kolonunun visible/invisible yapılması:  Continue reading Oracle Database 12c: Görünmez Kolonlar (Invisible Columns)

Oracle Veritabanında DDL Komutlarının Denetimi

Oracle veritabanında çalıştırılan DDL komutlarını kolay bir şekilde denetlemek mümkün. Çalıştırılan DDL komutlarını yakalamak için ENABLE_DDL_LOGGING parametresinin TRUE yapılması gerekmektedir. Default değeri FALSE’dir. Aktif hale getirmek için aşağıdaki komutu çalıştırmalısınız.

 SQL> alter system set enable_ddl_logging = true;

ENABLE_DDL_LOGGING dinamik yapıda bir parametredir. Değeri değiştirmek için veritabanını kapatmaya gerek yoktur.   Continue reading Oracle Veritabanında DDL Komutlarının Denetimi

Linux’ta Disk Bölümleme İşlemleri (Partitioning)

Linux işletim sisteminde disk, cdrom, cpu, ram gibi fiziksel aygıtlar birer dosya olarak bulunur. Makineye takılı diskler /dev dizini altındadır. Bu yazıda makineye yeni takılan diski partition’lara ayırmayı, partitionlara ayırılmış diskleri formatlamayı ve mount etmeyi göstereceğim.

Makineye takılı diskleri görmek için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz.  Continue reading Linux’ta Disk Bölümleme İşlemleri (Partitioning)

Oracle Veritabanı Archive Log Modu

Oracle veritabanındaki redo logları arşivleyen sistemdir. Arcihive log’un kullanılmadığı bir sistemde herhangi bir çökme olması durumunda sadece alınan backuba geri dönülebilir. Çalışma şekli aşağıdaki gibidir.

Örneğin gece bir backup alındı, öğlen vakitlerinde sistemde problem olduğunda dün geceden öğle vaktine kadar yapılan değişiklikler yok olur ve sadece dün geceye dönülebilir. Bu sistemde archive log kullanılsaydı dün gecenin backubunu yükleyip geri kalan veriler arşivlenen loglardan işlenebilirdi.

Mevcut veritabanının archive log modunda mı olduğuna aşağıdaki şekilde bakılabilir.  Continue reading Oracle Veritabanı Archive Log Modu

SYSDBA Yetkisindeki Kullanıcıların Denetlenmesi

Oracle SYSDBA ve SYSOPER yetkilerine sahip kullanıcıları denetler. Bu yetkiye sahip kullanıcıların yaptığı işlemler default “ORACLE_BASE/admin/ORACLE_SID/adump” dizininde saklanır. Parametreleri “show parameter audit” komutuyla görebilirsiniz.

$ sqlplus / as sysdba
SQL> show parameter audit

Denetimle ilgili birkaç parametre aşağıdaki gibidir.  Continue reading SYSDBA Yetkisindeki Kullanıcıların Denetlenmesi