Foreign Key’e Sahip Kolonların Farklı Data Uzunlukta Olanları Nasıl Bulunur?

Oracle veritabanında oluşturulmuş foreign keylerin bulunduğu kolonların farklı data uzunluğuna sahip olanlarını aşağıdaki sql ile bulabilirsiniz.

SELECT acol.owner,
acol.table_name,
acol.column_name,
acol.data_type,
acol.data_length,
acol.data_precision,
bcol.owner,
bcol.table_name,
bcol.column_name,
bcol.data_type,
bcol.data_length,
bcol.data_precision
FROM dba_tab_columns acol, dba_tab_columns bcol
WHERE (acol.owner,
acol.table_name,
acol.column_name,
bcol.owner,
bcol.table_name,
bcol.column_name) IN
(SELECT b.owner b_owner,
b.table_name b_tblname,
b.column_name b_column,
c.owner c_owner,
c.table_name c_tblname,
c.column_name c_column
FROM dba_cons_columns b,
dba_cons_columns c,
dba_constraints a
WHERE b.constraint_name = a.constraint_name
AND a.owner = b.owner
AND b.position = c.position
AND c.constraint_name = a.r_constraint_name
AND c.owner = a.r_owner
AND a.constraint_type = 'R') and (acol.data_length <> acol.data_length or acol.data_precision <> bcol.data_precision );

How to Enable/Disable Unified Audit

Hello everyone, I want to explain how to enable/disable unified audit option on Oracle Databases. When you enable or disable unified audit option, all databases must be closed while operation time.

You can check the unified audit that open or closed status with the below code

SQL> SELECT VALUE FROM V$OPTION WHERE PARAMETER = 'Unified Auditing';

VALUE
-------
NO

You can open a unified audit option with the below code.

$ cd $ORACLE_HOME/rdbms/lib
$ make -f ins_rdbms.mk uniaud_on ioracle

When operation completed, you can check to unified audit status.

SQL> SELECT VALUE FROM V$OPTION WHERE PARAMETER = 'Unified Auditing';

VALUE
-------
YES

Also, you can purge to logs on the databases with the below code.

BEGIN 
DBMS_AUDIT_MGMT.CLEAN_AUDIT_TRAIL(
audit_trail_type =>  DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_UNIFIED,
use_last_arch_timestamp =>  FALSE);
END;
/

You can purge to logs on the OS with the below code.

EXEC DBMS_AUDIT_MGMT.DROP_PURGE_JOB('CLEANUP_OS_DB_AUDIT_RECORDS'); 


BEGIN
DBMS_AUDIT_MGMT.DEINIT_CLEANUP(
AUDIT_TRAIL_TYPE   => DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_ALL);
END;
/

Lastly, you can disable to unified audit with the below code.

$ cd $ORACLE_HOME/rdbms/lib 
$ make -f ins_rdbms.mk uniaud_off ioracle 

and check

SQL> SELECT VALUE FROM V$OPTION WHERE PARAMETER = 'Unified Auditing';

VALUE
-------
NO

SQL Tune Nasıl Yapılır

Bu yazıda bir sql’i tune edip sorgu sonucunun hızlandırılması konusunda index ekleme yöntemini açıklayacağım. Burada anlatacağım yöntemi oracle, postgresql, mysql ve diğer veritabanlarında kullanabilirsiniz.

İlk olarak index nedir ve neden eklenmesi gerektiğini açıklamak istiyorum. İndex oluşturulmuş bir ağaç yapısıdır ve birden çok index türü vardır. B-tree index yapısını aşağıdaki şekilde inceleyebilirsiniz. Leaf block dediğimiz yerde ilgili tablonun içerisindeki rowların id leri bulunmaktadır. Bunu adres olarak düşünebiliriz. Branch blocks dediğimiz yer ise datanın belirli bir düzene göre gruplandığı yerdir. Aşağıdaki resimde görebileceğiniz gibi job_id kolonunda 2 değerine sahip satırların id numaraları bir blokta tutulmuş. Bu da job_id = 2 koşulu istendiğinde tabloyu full okumak yerine sadece ilgili bloklara gidip okuma yapacağı anlamına gelmektedir.

Tablo full okunmadığı için ilgili sql daha hızlı sonuç üretecektir. Daha hızlı sonuç üretmesi veritabanının fazla efor harcamamasına ve daha performanslı çalışmasına neden olacaktır.

Çok fazla transaction alan veritabanlarında sql’lerin sorgu sonuç süreleri kritik bir öneme sahiptir. Şu şekilde bir hesap yapacak olursak daha anlaşılır olacaktır. Elimizde çalışması 1 sn süren bir sql olsun ve bu sql uygulamadan veritabanına 10 bin kez gönderilsin. Bu işlem veritabanında 1 sn* 10 bin kez çalışacaktır ve veritabanını toplamda 10 bin saniye / 60 = 166 dakika meşgul edecektir. Tabi cpu’nun saniye de milyarlarca işlem yapabildiği için gerçek hayatta bu işlem 166 dakikada sürmeyecektir.

İlgili sql’e index ekleyip çalışma süresini yarıya düşürdüğümüzü varsayarsak toplamda 83 dakika kazanmış olacağız ki bu muazzam bir süre. Bu örnekte saniyeler üzerinden gidiyorum fakat sql’lerin veritabanında çalışma süreleri mili saniyeleri geçmemesi gerekiyor. 0.5 saniye bile bir sorgu için aşırı büyük bir değer.

Şimdi veritabanının bir sorguyu çalıştırırken sonucu getirmek için izlediği yolu göstereceğim. Örnek olarak elimizde aşağıdaki gibi bir sql sorgusu olsun.

select firts_name, last_name from hr.employee where job_id = 2;

Bu sql’i veritabanı şu şekilde yorumlayacaktır:

– job_id kolonunda değeri 2 olan
– hr.employee tablosundaki
– first_name ve last_name kolonundaki tüm verileri getir.

Sorgu bizim aksimize tersten okunarak istenilen dataları getirmek için işlenmeye başlandı. Bu kısımda job_id kolonunda 2 değerine sahip satırlar için tabloyu satır satır okuyup eşleşen kayıtları bulmaya çalışacaktır. İlgili kolonda eğer bir index yok ise explain plan da aşağıda da görebileceğiniz gibi “full table access” yöntemi kullanılacaktır.

OPERATIONOPTIONSOBJECT_NAMEPOSITION
SELECT STATEMENT2
..TABLE ACCESSTABLE ACCESS FULLEMPLOYEES1

Eğer employees tablosunun job_id kolonunda bir index olmuş olsaydı tabloyu full okumak zorunda kalmayacak ve explain plan’ı aşağıdaki gibi olacaktı.

OPERATIONOPTIONSOBJECT_NAMEPOSITION
SELECT STATEMENT2
..TABLE ACCESSINDEX RANGE SCANEMPLOYEES1

Şekilde görüldüğü gibi index range scan yöntemi ile tabloya yapılan erişim sorgu maliyetini düşürmektedir. Elinizdeki sql’leri bu doğrultuda inceleyerek gerekli olabilecek indexleri oluşturabilirsiniz.

Son olarak aşağıdaki gibi bir sql’i ele alalım.

select firts_name, last_name from hr.employee where job_id = 2 and first_name = 'Emrah';

Bu sqli çalıştırırken job_id kolonunda index olmasına rağmen sorgu çalıştırıldığında ilgili index kullanılmayabilir. Bu durumda bileşik index oluşturulması gerekir. İlk oluşturulan basit index tipini ifade etmekteydi. Bu durumda bileşik index oluşturmak zorunda kalınabilirdi. Oracle veritabanında basit ve bileşik index aşağıdaki gibi oluşturulabilir.

# basit index
create index [index_name] on [table_name] (column);

# bileşik index
create index [index_name] on [table_name] (column1,column2);