Oracle Veritabanında DDL Komutlarının Denetimi

Oracle veritabanında çalıştırılan DDL komutlarını kolay bir şekilde denetlemek mümkün. Çalıştırılan DDL komutlarını yakalamak için ENABLE_DDL_LOGGING parametresinin TRUE yapılması gerekmektedir. Default değeri FALSE’dir. Aktif hale getirmek için aşağıdaki komutu çalıştırmalısınız.

 SQL> alter system set enable_ddl_logging = true;

ENABLE_DDL_LOGGING dinamik yapıda bir parametredir. Değeri değiştirmek için veritabanını kapatmaya gerek yoktur.  

Bu parametrede session bazında değişiklik yapılabilmektedir. Session bazında yapılırsa, değişiklik sadece o oturum için aktif olur. Session bazında değişiklik için aşağıdaki komutu çalıştırabilirsiniz.

SQL> alter session set enable_ddl_logging = true;

DDL logları aşağıdaki dizinde tutulur.

ORACLE_BASE/diag/rdbms/DB_NAME/ORACLE_SID/log/ddl

Published by

Emrah Gümüş

Computer Engineer, Database Administrator, Full-stack Developer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.