Artikeller – Almanca Gramer Notları 4

Almanca da 3 farklı artikel vardır. Der – Die – Das.

Der (Erkeksi İsimlere Gelir)

Der Mann= Adam, eş-erkek
Der Herr= Bay
Der Vater= Baba
Der Großuater= Büyükbaba
Der Sohn= erkek evlat
Der Bruder= Erkek kardeş – birader
Der Onkel= Dayı – Amca
Der Junge= Genç erkek
Der Opa= Dede

Der Tisch= Masa
Der Stunhl= Sandalye
Der Computer= Bilgisayar
Der schrank= Dolap

Der Hund = Köpek
Der Löwe= Aslan

der Tag= Gün
der Monat= Ay
der Tagesablauf= Gün akımı
die Jahrezeiten= Mevsimler (çoğul olduğu için)

Kadın ve erkek mesleği ayrıdır.

der Beruf= Meslek
der Lehrer = Öğretmen(erkek)
die Lehrerin= Öğretmen(kadın)
der Verköufer= Kasiyer(erkek)
die Verköuferin= Kasiyer(kadın)
der Arzt= Doktor(erkek)
die Arztin= Doktor(kadın)

Die (Kadınsı İsimlere Gelir)

die Frau= Kadın
die Dame= Bayan
die Mutter= Anne
die Großmutter= Büyükanne
die Oma= Nine
die Schwester= Kız kardeş
die Tochter= Kız evlat
die Tante= Teyze – Hala

Not: Sonu -ung -heit -keit olan tüm isimler “die” dir.
die Krankheit= hastalık
die Einladung= davetiye
die Möglichkeit= olanak

die Birne= armut
die Traube= üzüm
die Nacht= gece
die Schule= okul

die genelde narin, hassas yapılarda kullanılır. İstisnalar var
die Katze= kedi
die Schlange= inek
die Blume= çiçek
die Tasche= çanta
die Tür= kapı

Das (Cansız Olan İsimlere Gelir)

Yabancı kökenli tüm isimler das alır.
das Haus
das Auto
das Radio
das Handy (cep telefonu)
das Essen (yemek)
das Leben (yaşam)
das Buch (kitap)
das Jahr (yıl, sene)
das Pferd (at)
das Schwain (domuz)
das Kind (çocuk)
das Baby (bebek)

Not: Sonu “chen” olan tüm isimler “das” tır.

das Madchen= kız
das Brötchen= küçük ekmek

Belirli Artikener (der)sie (die)es (das)die
Belirsiz Artikeleineineein
Olumsuz Artikelkeinkeinekeinkeine
Aitlik Attikelimeinmeinemeinmeine Kinder
(benim çocuklarım)

Ich mein = benim
Du dein = senin
Er/Es Sein = Onun
Sie Ihr = Onun
Wir Unser = bizim
Ihr euer = sizin
Sie/sie Ihr/ihr = sizin / onların

Was ist das? (bu nedir?)
Das ist ein Apfel (bu bir elma)
Das ist ein Tisch (bu bir masa)
Das ist eine Blume (bu bir çiçek)
Das ist ein Buch (bu bir kitap)

Ist das eine Katze? (bu bir kedi mi?)
Nein, das ist keine Katze. Dast ist ein Hund. (hayır kedi değil köpek)

Ist das eine Tasche? (bu bir çanta mı?)
Nein, das ist keine Tasche. Das ist ein Haus.

Haben Sie ein Kind?
Nein, ich habe kein Kind.

Wie ist die Telefonnummer?
deine = senli benli ise
Ihre = sizli bizli ise

+ Wie heissen Sie?
– Ich heisse Ali
+ Wie ist Ihr Nachname?
– Mein nachname ist ____

SingularPlural
das Hausdie Häuser
das Buchdie Bücher
das Landdie Lönder
das Manndie Mönner
das Glasdie Glöser
das Autodie Autos
das Hobbydie Hobbys
das Handydie Handys
der Stuhldie Stühle
der Schrankdie Schränke
der Tischdie Tische
die Lampedie Lampen
die Blumedie Blumen
der Kugelschreiberdie Kugelschreiber

+ Was ist das?
– Das ist ein Tisch
– Das ist eine Blume
– Das ist ein Buch
Çoğul olduğu zaman:
– Das sind Gläser

Almanca Gramer Notları 3

Imparativ (Emir)

Almanca da emir kipleri

Du
Ihr / Sie

Du ile emir yapılırken -st ve -du düşer.

Kommst du?
Komm! = Gel

Sprichst du Deutsch? (Almanca konuluyor musun?)
Sprich Deutsch! (Almanca konuş)

Ruf mich an! (Beni ara!)
Mach die Tür zu! (Kapıyı kapat!)
Fahr Schnell! (Hızlı sür!)

Düzensiz Fiil (Sein: Olmak)

Sein ile emir yapılacaksa kesinlikle ilk hali kullanılır.

Sei nicht krank! (hasta olma)
Sei klug! (akıllı ol)
Sei nett! (nazik ol)

Bist du krank? (hasta mısın?)

Ihr

Ihr ile emir yapılırken sadece Ihr düşer.

Lest! (okuyun!)
Ruft mich an! (siz beni arayın)
Seid leise! (sessiz olun!)

Sie

Sie ile emir yapılırken herşey aynı kalır. Soru yapısı ile emir yapısı aynıdır.

Kommen Sie bitte! (lütfen gelin)
Sprechen Sie bitte leise! (sessiz konuşun!)
Spielen Sie draussen! (dışarıda oynayın!)

Örnekler

Du Antworte mir bitte Schnell! (Lütfen bana hızlı cevap ver!)
Ihr Antwortet mir bitte Schnell! (Lütfen siz bana hızlı cevap veriz!)
Sie Antworten Sie mir bitte Schnell! ((kibarca) Lütfen bana hızlı cevap veriniz!)

Du Sei bitte nett! (Lütfen kibar ol!)
Ihr Seid bitte nett! (lütfen kibar olun!)
Sie Seien Sie bitte nett! ((kibarca) lütfen kibar olunuz!)

Du Fand heute an! (bugün başla!)
Ihr Fangt heute an! (bugün başlayın!)
Sie Fangen Sie heute an! (bugün başlayınız!)

Kalıplaşmış Yapılar

Schau mal! (baksana!)
Guck mal! (baksana!)

Sayı Sıfatları

das Datum (tarih)
das Geburtsdatun (doğum tarihi)
der Geburtstag (doğum günü)
die Klasse (sınıf)
ser Stock (kat)

Eğer doğum tarihi, doğum günü, sınıftan yada kattan bahsediliyorsa sayıları sıfat olarak kullanmak gerekir. Örneğin ben bir kat oturuyorum denmez. Ben birinci katta oturuyorum denir. Yada ben 1 mayıs doğdum denilmez.

* eins -> erste (biri-birinci-birinde)
zwei -> sweite
* drei -> dritte
vier -> vierte
fünf -> finfte
sechs -> Sechste
* sieben -> siebte
acht -> achtte
neun -> neunte
zehn -> zehnte

eins, drei ve Seiben çekim olarak farklı oluyor. Diğerleri ise:

  • 1-19 arasında olan sayıların arkasına -te gelir
  • 20 den sonraki sayıların sonuna -ste gelir

21. = einundzwanzigste (yizmi birinci)

Heute ist der zwanzigste June 2020
Wann haben Sie Geburstag? (doğum gününüz ne zaman?)
Ich habe am dritten April Geburtstag.

In Welchem Stock wohnen Sie? (hangi katta ikamet ediyorsunuz?)
Ich wohne (in dem / im) ersten Stock.

Welche Klasse gehst du? (hangi sınıfa gidiyorsun?)
Ich gehe in die Zehnte Klasse (10. sınıfa gidiyorum)

Das Datum

Almanca da 1999’a kadar 100 yıl kullanılır. 2000 sonrası Türkçe ve Almanca da aynıdır.

1453 = Vierzehnhundert dreiundfünfzig
1770 = Siebzehnhundert siebzig
1882 = Achtzehnzehnhundert einunddachtzig
1995 = Neunzehnhundert fünfundneunzig
2000 = zweitausend

Wann sind Sie geboren?
Ich bin am dritten Mai neunzehnhundert achtzig geboren.
Ich bin am ersten zweiten sechsunfsiebzig geboren.

Sie ist am dreissigsten Januar zweitausendseiczehn geboren

Ankunft= geliş bilgisi

Ankunft 16.10.2019 16:00 Uhr
Ich komme am sechzehnten zehnten 2019 um 16 Uhr an.

Reflexive Verben (Dönüşlü Fiiller)

Dönüşlü fiil Türkçe de olmayan bir yapıdır. Kendimiz etkilendiği bir durumu aktarırken, örneğin iyi hissediyorum, kızıyorum, seviorum, memnun oluyorum gibi karşılıklı kurulan tüm yapılar dönüşlüdür. Tek başımıza yapamayacağımız eylemler vardır. Örneğin savaşlmak, tartışmak, muhabbet etmek, öpüşmek v.b karşılıklı yapılan şeylerdir ve unlar da dönüşlü fiillere girer.

Almanca da dönüşlüyü gösteren yapı Sich tir. Türkçe de maalesef bir karışılığı yoktur ve Sich yapısı kişiye göre çekimlenir. Hem akkusativ(ismin i hali) hem dativ(ismin -e -a hali) kullanımı vardır. Bu yapı beni ve bana yapısı ile karıştırmayınız.

AkkusativDativ
Ichmichmir
Dudichdir
Er/Sie/EsSichSich
Wirunsuns
Ihreucheuch
Sie/sieSichSich

Sich Örgern + über (A) = kızmak
Sich freugen + auf/über (A)= sevinmek
Sich erinnern + an (A) = hatırlamak
Sich interessieren + für (A) = ilgilenmek (politika, spor)
Sich kümmern + um (A) = ilgilenmek (ev, araba, bahçe ile)
Sich entschuldigen + für (A) (birşey için çzür dilemek) / bei (D) (birinden özür dilemek) = özür dilemek

Karşılıklı Yapılan Eylemler

Sich treffen = buluşmak
Sich screiten = kavga etmek
Sich unterhalten + mit(D) (biri ile muhabbet etmek) / über(A) (birşey hakkında muhabbet etmek) = muhabbet etmek
Sich diskutieren + mit(D) (biri ile tartışmak ) / über(A) (birşey hakkında tartışmak) = tartışmak

Waschen = yıkamak
Sich waschen = yıkanmak
Ich wasche mich = kndimi yıkıyorum (Akkusatif)
Ich wasche mir meine Hände = ellerimi yıkıyorum (Dativ)

Sich anziehen= giyinmek
Er zieht Sich an = o giyindi (Akkusatif)
Er zieht Sich eine Hose an = o bir pantolon giyiniyor (Dativ)

Ich freue mich auf das Wetter= (ben seviniyorum) auf kelimesi olduğu için bu cümle akkusatiftir
Du freust dich auf das Wetter
Er freut sich auf das Wetter
Wir freuen uns auf das Wetter
Ihr freut euch auf das Wetter
Sie/sie freuen Sich auf das Wetter

Freut mich! = memnun oldum!
Freut mich auch! = ben de memnun oldum!

Wir unterhalten uns über das Wetter = Biz hava hakkında muhabbet ediyoruz.
Wann können wir uns sehen? = ne zaman görüşebiliriz?
Wir können uns am Sonntag sehen = pazar günü görüşebiliriz.

Er entschuldigt sich bei Müller für die Verspätung(gecikmek) = O bay Müller den gecikmeden dolayı özür diliyor

Wo + (r) + Edat Yapısı

Almanca da birçok fiil dönüşlüdür ama kendinden dönüşlü olmadığı halde dönüşlü kullanılan yapılar da vardır. Bunlar da konuşmalarda ve gündelik hayatta kullanılır.

Kaufen = satın almak
Kochen = pişirmek

bunlar akkusatiif yapıda karşımıza çıkan eylemlerdi. Bunlarda da dönüşlülük olabilir.

Ich kaufe ein neues Auto = ben yeni bir araba alıyorum.
Ich kaufe mir ein neues Auto = ben kendime yeni bir araba alıyorum.
Er kocht sich eine Tasse Kaffee = o kendine bir fincan kahve pişiriyor.

Düz eylemler de de edatlı fiiller vardır. Edatlı fiiller öenmlidir. Türkçe sondan eklemeli bir dildir.

Wo + (r) + Edat (Nesne Soruları)

Wo + Edat soruları yapılırken “Wo” fiilin aldığı edat ile birleşir.

Warten + auf (Akk) = birini beklemek
Was wartest du? = Bu cümle yanlıştır. Ne bekliyorsun sorusunun karşılığı değildir. Bunun önüne geçmek için ve Almanca da önden eklemeli bir dil olduğu için (Türkçe gibi sondan eklemeli olmadığı için) yeni bir kural ortaya çıkmaktadır.

Warten + auf
denken + an
Sich freuen + auf
Angst haben + var

Örnekler

Worauf wartest du? = Neyi bekliyorsun?
Ich warte auf den Bus. = otobüsü bekliyorum

Worauf freuen Sie Sich? = neye seviniyorsunuz?
Ich freue mich auf das Wetter = havaya seviniyorum

Womit bist du gekommen? = ne ile geldin?
Ich bin mit dem Auto gekommen = araba ile geldim

Wofür interessieren Sie sich? = ne ile ilgileniyorsunuz?
Ich interessiere mich für sport. = spor ile ilgileniyorum

Wovor hast du Angst? = neyden korkuyorsun?
Vor der Dunkelheit. = karanlıktan

Edat + wen / wem ….

An wen denkst du? = kimi düşünüyorsun?
Ich denke an meine Frau= eşimi düşünüyorum.

Woran denkst du? = neyi düşünüyorsun?
Ich denke an meine Kindheid. = çocukluğumu düşünüyorum.

Bei wem muss ich mich entschuldigen? = kimden özür dilemek zorundayım?
Wofür muss ich mich entschuldigen? = ne için özür dilemek zorundayım?

Worüber hast du dich geärgert? = neye kızdın?
Ich habe mich üzer _____ gear. = _____ kızdım

Da + (r) + Edat

Bir önceki cümlede kullanılan ismin yerine kullanılır.

Worauf warten Sie?
Auf wen worten Sie?

+ Wofür interessierst du dich? = ne ile ilgileniyorsunz?
– Ich interessiere mich fir die Deutcshesprache. = Alman dili ile ilgileniyorum.
+ Dafür interessiere ich mich nicht = ben bununla ilgilenmiyorum.

+ Worüber ärgern Sie sich? = neye kızıyorsunuz?
– Ich ärgere mich über das Schlechte Wetter. = kötü havaya kızıyorum. (bir kötü bir iyi)
+ Darüber ärgere ich mich auch = buna ben de kızıyorum

Woran denkst du? = neyi düşünüyorsun?
Ich denke an meine Freundin = kız arkadaşımı düşünüyorum

Sich fühlen = hissetmek
Ich fühle mich krank. = yorgun hissediyorum

Sich ausruhen = dinlenmek
Ich möchte mich ausruhen. = dinlenmek istiyorum

teilnemen + an (Dativ) = katılmak (dönüşlü fiil)
Wir müssen heute an der Sitzung teilnehmen. = bugün toplantıya katılmak zorundayız.

Verzichten + auf (Akkusativ) = Vazgeçmek (birşeyden)
Worauf kannst du nicht verzichten? = Neyden vazgeçemezsin?
Auf meine Kinder. = çocuklarımdan

Ich spreche mit dem Chef über das Problem. = Şefim ile problem hakkında konuşuyorum.
Worüber sprecht Ihr? = ne hakkında konuşuyorsunuz?
Mit wem sprecht Ihr? = kim ile konuşuyorsunuz?

Almanca Tüm Zamanlar – Gramer Notları 2

Zamanlar

Almanca da toplam 6 zaman vardır. Fakat gündelik hayatta sık olarak 4 zaman kullanılır.

Präsens (Şimdiki – Geniş Zaman)

Şu andan veya geniş bir zamandan bahsederken hep aynı kural kullanılır.

Ich Schreibe
Wann kommst du?
Was lernt er?
Wir fangen am Sonntag an.
Ich bin krank.
Ich habe Feiber.

Örnekler

Şimdiki zaman: Ich lerne Deutsch
Geniş zaman: Ich werde Deutsch lernen

Şimdiki zaman: Wir besuchen unseren Onkel
Geniş zaman: Wir werden unseren Onkel besuchen

Şimdiki zaman: Ich komme mit dem Bus.
Geniş zaman: Ich werde mit dem Bus kommen

Şimdiki zaman: Wann beginnt der Kurs?
Geniş zaman: Wann wird der Kurs beginnen

Şimdiki zaman: Spielst heute Abend Tennis?
Gelecek zaman: Wirst du heute Abend Tennis spielen?

Şimdiki zaman: Der Chef ruft mich an.
Gelecek zaman: Der Chef wird mich anrufen.

Futur (Gelecek Zaman)

Werden= olmak anlamındadır ama gelecek zamanında kullanılırken -ecek -acak anlamında kullanılır. Mastar cümlenin en sonuna gider.

Werden (-ecek -acak) + Infinitiv (mastar)

Ich werde kommen = ben geleceğim
Du wirst kommen
Er/Es wird kommen
Wir werden kommen
Ihr werdet kommen
Sie/sie werden kommen

Perfekt (Di’li Geçmiş Zaman) (Konuşma Dili)

Almanca da iki tane di’li geçmiş zaman vardır. Biri Perfekt diğeri Präteritum’dur. Perfekt genelde gündelik hayatta kullanılan geçmiş zaman yapısıdır. Anlam olarak ikisi arasında bir fark yoktur.

Perfekt yapısında iki adet yardımcı fiil’e ihtiyaç duyulur. Haben ve Sein.

Haben / Sein + V3 ge_______t (düzenli)
Haben / Sein + V3 ge_______en (düzensiz)

Sein de her zaman bir hareket vardır. Bir durumdan başka bir duruma belirgin bir geçiş varsa Sein tercih edilir.

Haben ve Sein ana fiil olarakta kullanılır.

V2V3
habenhattehat gehabt
seinwarist gewesen
werdenwurdeist geworden
wissenwusstehat gewusst

Düzenli Fiiller

V2V3
machen (yapmak)machtehat gemacht
kochen (pişirmek)kochtehat gekocht
Spielen (oynamak)spieltehat gespielt
lernen (öğrenmek)lerntehat gelernt
leben (yaşamak)lebtehat gelebt
suchen (aramak)suchtehat gesucht
wohnen (ikamet etmek)wohntehat gewohnt
arbeiten (çalışmak)arbeitetehat gearbeitet
warten (beklemek)watrerehat gewartet

İstisnalar vardır.

V2V3
kommenkamist gekommen
gehengingist gegangen
findenfandhat gefunden
bleibenbliebist geblieben

Düzensiz Fiiller

V2V3
fahren (sürmek)fuhrist gefahren
waschen (yıkamak)hat gewaschen
laufen (yürümek)ist gelaufen
lesen (okumak)hat gelesen
sehen (görmek)hat gesehen
treffen (buluşmak)hat getroffen
helfen (yardım etmek)hat geholfen
sprechen (konuşmak)hat gesprochen

Ayrılan Fiiller

V2V3
Anrufen: telefonla aramakrief anhat angerufen
Einladen: davet etmekhat eingeladen
Aufmachen: açmakhat aufgemacht
Mitbringen: yanında getirmekhat mitgebracht
Mitnehmen: yanına almakhat mitgenommen
Zurückkommen: geri gelmekist zurückgekommen
Fernsehen: tv izlemekhat ferngesehen

Präteritum (Di’li Geçmiş Zaman) (Yazı Dili)

InfinitivV2V3Konj 2
machenmachtehat gemacht
kochenkochtehat gekocht
kommenkamist gekommen
sehensahhat gesehen
lesenlashat gelesen
anrufenrief an (yazı dili)hat angerufen (konuşma dili)
seinwarist gewesen
habenhattehat gehabt
werdenwurdeist geworden

Fiil 3. halde ge___t li ilse 2. halde genelde -te alır diye genelleyebiliriz.

Cümle yapısı Präsens ile aynıdır. Kitaplarda genelde 3. tekil kişiye göre çekimlenir.

Ich ve Er-Sie-Es çekimi aynıdır.

Ich war krank.
Du warst krank.
Er/sie war krank.
Wir waren krank.
Sie/sie waren krank.

Yardımcı fiil kesinlikle yok.

Ich hatte Fieber (benim ateşim vardı)
Du hattest Fieber (senin ateşin vardı)
Er/sie/es hatte Fieber (onun ateşi vardı)
Wir hatten Fieber(bizim ateşimiz vardı)
Ihr hattet Fieber (sizin ateşiniz vardı)
Sie/sie hatten Fieber (onların ateşleri vardı)

Modal fiiller ile geçmiş zaman yaparken modal fiillerin 3. halleri çok nadirdir.

InfınitivV2V3Konj 2
könnenkonnte ___
dürfendurfte ____
sollensollte ___
müssenmusste ___
wollenwollte ___

Ich kann Auto fahren (araba sürebilirim)
Ich konnte Auto farhen (araba sürebilirdim)

Wann müssen Sie gehen? (ne zaman gitmek zorundasınız?)
Wann mussten Sie gehen? (ne zaman gitmek zorundaydınız?)

Er Soll zum Arzt gehen. (o doktora gitmeli)
Er Sollte zum Arzt gehen. (o doktora gitmeliydi)

Wir wollen Deutsch lernen. (Almanca öürenmek istiyoruz)
Wir wollten Deutsch lernen. (Almanca öğrenmek istiyorduk)

Plusquamperfekt (Miş’li Geçmiş Zaman)

Plusquamperfekt, Perfekt ile Präteritum’un birleşmesinden oluşuyor denilebilir. Fiilin V3 hali kullanılır.

Ich habe ein Haus gekauft. (ben bir ev aldım)
Ich hatte ein Haus gekauft. (ben bir ev almıştım)
Du hattest Haus gekauft (sen bir ev almıştın)
Er/sie hatte ein Haus gekauf (O bir ev almıştı)
Wir hatten ein Haus gekauf (Biz bir ev almıştık)

Ich bin gegangen. (ben gittim)
Ich war gegangen (ben gitmiştim)
Du warst gegangen (sen gitmiştin)
Er war gegangen (o gitmişti)
Wir waren gegangen (biz gitmiştik)
Ihr wart gegangen (Siz gitmiştiniz)
Sie/sie waren gegangen (onlar gitmişlerdi)

Almanca da bağlaçlar çok önemlidir ve Türkçe gibi değildir. Hepsi ayrı ayrı verilir ve hepsinin aynı anlamı olmasına rağmen farklı kullanımı vardır. Bağlaçları öğrenmek Plusquamperfekt’i anlamak için çok önemlidir. “nach dem (den sonra)” bağlacı vardır. Bu bağlaç mutlaka iki farklı zaman ile kullanılır ve genelde %90 “den sonra” cümlelerinde Plusquamperfekt kullanılır.

Präsens: Wann kommst du? (ne zaman geliyorsun?)
Futur: Wann wirst du kommen? (ne zaman geleceksin?)
Perfekt: Wann bist du gekommen? (ne zaman geldin?)
Präteritum: Wann komst du? (ne zaman geldin?)
Plusquamperfekt: Wann worst du gekommen? (ne zaman gelmiştin?)

Ich lerne Deutsch. (Almanca öğreniyorum)
Ich werde Deutsch lernen. (Almanca öğreneceğim)
Ich habe Deutsch gelernt. (Almanca öğrendim)
Ich lernte Deutsch. (Almanca öğrendim)
Ich hatte Deutsch gelernt. (Almanca öğrenmiştim)

Spielt er Tennis? (o tenis oynuyor mu?
Wird er Tennis spielen? (o tenis oynayacak mı?)
Hat er Tennis gespielt? (o tenis oynadı mı?)
Spielte er Tennis? (o tenis oynadı mı?)
Hatte er Tennis gespielt? (o tenis oynamış mıydı?)

Was machst du? (ne yapıyorsun)
Ich trinke Tee (çay içiyorum)

Was hast du gemacht? (ne yaptın?)
Ich habe Tee getrunken. (çay içtim)

der Urlaub = die Ferien = Tatil
Ich werde im September Urlaub/Ferien machen. (ben eylülde tatil yapacağım)
Ich habe im September Urlaub gemacht. (ben eylülde tatil yaptım)
Ich mache im September Urlaub. (ben eylülde tatil yapıyorum)
Ich machte im September Urlaub. (ben eylülde tatil yapıyorum)
Ich hatte im September Urlaub gemacht. (ben eylülde tatil yapmıştım)

Örnekler

Fiil -er – zer -ver -be -ent -über eklerle başlıyorsa yada -ieren ile bitiyorsa başına asla -ge almaz.

V2V3
bezahlenbezahltehat bezahlt
bekommenhat bekommen
be suchen (ziyaret etmek)hat besucht
be stellenhat bestellt
gehören (ait olmak)gehörtehat gehört
gefallen (hoşlanmak)hat gefallen
vermissen (özlemek)hat vermisst
verstehen (anlamak)hat verstand
vergessen (unutmak)hat vergessen
überweisen (havale etmek)hat überwiesen
übernachten (bir yerde gecelemek)hat übernachte
zerbrechen (kırılmak)ist zerbroch
montieren (monte etmek)montiertehat montiert
reparieren (tamir etmek)hat repariert
telefonieren (telefon etmek)hat telefoniert
erzählen (anlatmak)hat erzählt
erklären (açıklamak)hat erklärt
empfehlen (önermek)hat empfohlen
sich entschuldigen (özür dilemek)hat entschuldigt

Geçmiş Zaman Örnek (Haben)

Ich habe ein Auto gekauft (ben bir araba satın aldım)
Du hast ein Handy gefunden (sen bir telefon buldun)
Er/Sie/Es hat einen Stift gesucht. (O bir kalemi aradı)
Wir haben die Tasche vergessen (biz çantayı unuttuk)
Ihr habt uns vermisst (Siz bizi özlediniz)
Sie/sie haben eine Party gemacht (Onlar parti yaptı)

Geçmiş Zaman Örnek (Sein)

Ich bin krank gewesen (ben hastaydım)
Du bist nach Hause gegangen (eve gittin)
Er/Sie ist heute gekommen (O bugün geldi)
Wir sind nach Adana gefahren (Adanaya gittik)
Ihr seid umgezogen(umziehen) (Siz taşındınız)
Sie/sie sind in Ankara gewese (onlar Ankara’daydı)

Präsens – Futur – Perfekt Örnekler

Ich spreche (ingilizce konuşuyorum)
Ich werde Englisch sprechen (ingilizce konuşacağım)
Ich habe Englisch gesprochen (ingilizce konuştum)

Wann kommst du zurück? (Ne zaman geri geliyorsunuz?)
Wann wirst du zurückkommen? (Ne zaman geri geleceksin?)
Wann bist du zurüchgekommen? (Ne zaman geri geldin?)

Wir helfen dem Mann. (Biz adama yardım ediyoruz)
Wir werden dem Mann helfen. (Biz dama yardım edeceğiz)
Wir haben dem Mann gegalfen. (Biz adama yardım ettik)

Wie gehen Sie zur Arbeit (İşe nasıl gidiyorsunuz?)
Wie werdeb Sie zur Arbeit gehen? (işe nasıl gideceksiniz?)
Wie Sind Sie zur Arbeit gegangen? (işe nasıl gittiniz?)

Esst Ihr Nudel? (Makarna mı yiyorsunuz?)
Werdet Ihr Nudel essen? (Makarna mı yiyeceksiniz?)
Habt Ihr Nudel gegessen? (Makarna mı yediniz?)

Präsens – Futur – Perfekt – Präteritum Örnekler

Ich lese Buch. (Präsens)
Ich werde Buch lesen. (Futur)
Ich habe Buch gelesen. (Perfekt)
Ich las Buch. (Präteritum)

Der Chef ist krank
Der Chef wird krank sein
Der Chef ist krank gewesen
Der Chef war krank

Ich muss arbeiten (çalışmak zorundayım)
Ich werde arbeiten müssen (çalışmak zorunda olacağım)
Ich habe arbeiten müssen
Ich musste arbeiten

Wann kommst du? (ne zaman geliyorsun)
Wann wirst du kommen? (ne zaman geleceksin?)
Wann bist du gekommen? (ne zaman geldin?)
Wann kamst du?

Rufen Sie mich an?
Werden Sie mich anrufen?
Haben Sie mich angerufen?
Riefen Sie mich an?