SSH Key Authentication

Uzak sunucuya parolasız ssh bağlantısı yapmak için ssh key authentication kullanılmaktadır. Bu doğrulama, bash scriptler içerisinden uzak sunucuya bağlanıp işlemler yapmak için kolaylık sağlamaktadır.

ssh authentication bağlantı adımları

Bağlantı aşamaları yukarıdaki gibidir.

SSH key çifti daha önceden oluşturulmadıysa aşağıdaki gibi oluşturulabilir.

$ ssh-keygen

~/.ssh/ dizini altında oluşan id_rsa ve id_rsa.pub dosyaları bu adımda önemlidir. id_rsa dosyası içerisinde private key bulunup kimseyle paylaşılmamalıdır. id_rsa.pub dosyası içerisinde bulunan key uzak sunucunun authorized_keys dosyası içine kopyalanmalıdır. Public key’i uzak sunucuya aşağıdaki gibi kopyalanabilir.

$ ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub username@remoteip

Bu işlemler tamamlandıktan sonra uzak sunucu bağlantısı gerçekleştirilebilir.

Brute force ataklarına karşı parola ile girişi kapatmak için /etc/ssh/sshd_config dosyası içerisindeki PasswordAuthentication parametresi aşağıdaki şekilde ayarlanmalıdır.

### /etc/ssh/sshd_config 

PasswordAuthentication no

Published by

Emrah Gümüş

Computer Engineer, Database Administrator, Full-stack Developer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.